Dr.Öğr.Üyesi
Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İletişim
0264 295 6227